Tefsîrul Kur’an (6 Cilt Takım)

Tefsîrul Kur’an (6 Cilt Takım)
Yazar : Ebu'l-Leys Semerkandi
Yayınevi : Özgü Yayıncılık
Kategori : DİN-MİTOLOJİ
ISBN : 2789785959687
Sayfa : 2840
Fiyatı : 150,18TL
Sarissa Fiyatı : 120TL

Hicri 4. Asırda Yaşamış
Ehl-i Sünnet’in meşhur fakîh ve kelâmcısı
Ebu’l-Leys Semerkandî hz.
Bu eserinde Şeriatla tasavvufu ince ve hassas bir şekilde bağdaştırmış.

Tefsiru’l Kur’an
Ebu’l-Leys Semerkandî
Üstad, tefsirine Ashab-ı Kiram ve Tabiînin bu husustaki nakillerini almış; konuyu büyük bir incelik ve akıcı bir dille takdim etmiş; tasavvufi ve ahlakî açıklama ve öğütlere yer vermiştir.
(Arka Kapak)