Örneklerle Türk Şiir Bilgisi

Örneklerle Türk Şiir Bilgisi
Yazar : Cem Dilçin
Yayınevi : Türk Dil Kurumu Yayınları
Kategori : Şiir
ISBN : 9789751604897
Sayfa : 547
Fiyatı : 16,00 TL
Sarissa Fiyatı : 13,00 TL

Eser, divan şiiri ve halk şiiri ile ilgili derlenmiş bir seçki kitabıdır. Kitap, Türk şiirinin ölçü, uyak, biçim gibi dış yapısıyla ilgili konularıyla birlikte; iç yapısını oluşturan söz sanatlarını da ele alarak, bunlara ilişkin tanımlar vermiştir. Kurallar, ölçü kalıpları, nazım biçimleri ve türleri, söz sanatları birer örnekle açıklanmıştır. Kitabın başındaki “Ön Söz”den sonra konular üç bölüm altında toplanmıştır: 1. bölümde: “Ölçüler ve Uyak”, 2. bölümde: “Nazım Biçimleri ve Türleri”, 3. bölümde de “Söz Sanatları” açıklanmıştır. Kitabın sonunda bir “Kaynakça” ve “Terimler ve Şairler Dizini” bulunmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)