Devlet-i Aliyye – Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 4

Devlet-i Aliyye – Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 4
Yazar : Halil İnalcık
Yayınevi : İş Bankası Kültür Yayınları
Kategori : TARİH İNCELEME
ISBN : 9786053328971
Sayfa : 584
Fiyatı : 28,00 TL
Sarissa Fiyatı : 22,00 TL

Devlet-i ‘Aliyye’nin birinci cildi Osmanlı Devleti’nin bir beylikten Balkanlar ve Ortadoğu’ya hükmeden güçlü bir imparatorluğu dönüşümünü konu alır. İkinci cilt padişah otoritesinin zayıfladığı ve yok olduğu 17. yüzyılın ilk yarısındaki iktidar mücadelesini inceler. Üçüncü cilt ise merkezi devlet otoritesinin yeniden kurulduğu Köprülüler dönemini, Orta- Avrupa’da Habsburglarla süren uzun iktidar mücadelesini, mali ve siyasi bunalıma karşı çözüm arayışlarını ayrıntılarıyla ele alır.

Devlet-i ‘Aliyye’nin dördüncü cildi, Osmanlı Devleti’nin geçirdiği askeri ve mali dönüşümü mercek altına alarak başlıyor. 18. yüzyılda güç kazanan âyânların kurduğu düzene karşı merkezi otoritenin yeni yöntem arayışlarıyla devam ediyor.
(Tanıtım Bülteninden)