Devlet-i Aliyye – Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 1

Devlet-i Aliyye – Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 1
Yazar : Halil İnalcık
Yayınevi : İş Bankası Kültür Yayınları
Kategori : TARİH İNCELEME
ISBN : 9789944886451
Sayfa : 377
Fiyatı : 24,00 TL
Sarissa Fiyatı : 19,00 TL

Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı tarihçiliğinin çağımızdaki en büyük isimlerinden Halil İnalcık’ın yarım yüzyılı aşan çalışmalarının bir ürünü. Eserin bu ilk cildi, Osmanlı Devleti’nin bir beylikten
Orta-Doğu ve Balkanlar’ı hükmü altına alan güçlü ve köklü bir imparatorluk haline gelişine odaklanıyor.

İnalcık Osmanlı Klasik Dönemi’ni sadece siyasi tarih olarak ele almıyor. Siyasi tarihin toplumsal-ekonomik alt-yapısını, yani nüfus hareketleri, göçler, kitlelerin temel ihtiyaçları, tarım ve ticaretin bu ihtiyaçları karşılama şekilleri ve şehirleşme konularında da analizler yapıyor. Tarihsel sorunları açıklamada geçmişten gelen geleneksel zihniyet ve kurumlar çerçevesinin tespitine girişiyor.