Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği

Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği
Yazar : Muazzez İlmiye Çığ
Yayınevi : Kaynak Yayınları
Kategori : DİN-MİTOLOJİ
ISBN : 9789753434348
Sayfa : 88
Fiyatı : 9TL
Sarissa Fiyatı : 7TL

Muazzez İlmiye Çığ, bu kitapta, Sumer’işn Aşk ve Bereket Tanrıçası İnanma, bereket kültü ve mabet fahişeliğinin Teratta’ki izlerini sürüyor.

İnanna’nın kutsal evlenme öyküsü, bereket kültü eğlenceleri ve Sumer şiirleriyle Tekratta’ki “Neşideler Neşidesi” adlı şiir arasındaki benzerlikler…

Sumer efsaneleriyle Musevi efsaneleri arasındaki ortak noktalar.

Yeryüzünün ilk fahişeleri

Tanrıça İnanna’yı “Göğün Fahişesi” diye adlandıran belgeler.

Kendilerini, tanrı namına bu işe gönüllü olarak adayan kadınlar; kutsal fahişeler…

İnanna’nın mabetlerinde rahibelerin bir görevi de kutsal fahişelik…

Tevrat’taki iki türlü fahişelik

Bir kurum ve meslek olarak görülen mabet fahişeliği…

Tevrat ayetlerinde ve Tanrıça İnanna’ya yazılan ilahilerde görülen “Kutsal Erkekler”…