Gılgamış

Gılgamış
Yazar : İsmail Gezgin
Yayınevi : Alfa Yayıncılık
Kategori : DİN-MİTOLOJİ
ISBN : 9786051061825
Sayfa : 320
Fiyatı : 15TL
Sarissa Fiyatı : 12TL

Gılgamış Destanı, insanlığın ilk yazılı metni ve Nuh Tufanı’ndan söz edilen ilk eserdir. Kil tabletlere çivi yazısıyla kaydedilmiş
metinler, Sümerlerin Uruk kentinde hüküm sürmüş olan Gılgamış
adlı kralın ölümsüzlük arayışını anlatmaktadır. Bu ebedi ölümsüzlük
arayışı aynı zamanda sanatın, soyutlamanın, kültürün, toplumsal
yaşamın, kısacası uygarlığın müjdecisidir.

Bu kitapta, Arkeolog Dr. İsmail Gezgin, insanlığın en büyük mitik
anlatımlarından birisi olan Gılgamış’ı değişik boyutlarıyla ele
almıştır. Farklı disiplinlerin metodolojisinden de yararlanan yazar,
ilk bakışta ölümsüzlük arayışı içindeki bir Sümer kahramanı öyküsü
gibi duran Gılgamış mitosunu sembolik dizgeler yerine konularak
tekrar okunduğunda insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktasının
hikâyesine dönüştürüyor. Böylece Gılgamış, üzerinde yaşadığımız
topraklarda gerçekleşen üretimciliğe ve yerleşik düzene geçiş
dönemlerinin izlerini taşıyan bir veri bankası haline geliyor.

“Yaşamımız, toplumsal hayatımız, ahlaki ve düşünsel yapımız mitolojik arketipler tarafından şekillendirilmiş. Yaşamımızın her alanında mitolojik öğeler yer almakta… Tarih boyunca yaptığımız yolculuğu bilmek, bugün hangi noktada olduğumuzun en önemli göstergesini oluşturur. Toplumsal yapımızın daha iyi anlaşılması,
bu toprak üzerinde yaşayan herkesin geleceğe daha güvenli
bakmasını sağlayacaktır. Bizim toplumsal ve kültürel DNA’mızın
zincirini, çoğunun farkında bile olmadığımız bu mitoslar
oluşturmaktadır…”