Eski Yunan’da Mit ve Din

Eski Yunan’da Mit ve Din
Yazar : Jean-Pierre Vernant
Yayınevi : Alfa Yayıncılık
Kategori : DİN-MİTOLOJİ
ISBN : 9786051713250
Sayfa : 111
Fiyatı : 10TL
Sarissa Fiyatı : 8TL

Yunanlıların dini, bizim bugün anladığımız anlamda bir din olarak düşünülebilir mi? Yazarın bu soruya cevabı hayır, vahyedilmiş tektanrıcı dinler ile Yunan çoktanrıcılığı birbirine karıştırılmamalıdır. Tektanrıcı dinler kilise dolayımıyla kişinin bireysel kurtuluşunu sağlamayı amaçlarken Yunan çoktanrıcılığı antik kentin politik sınırlarında hareket eder. Din, kentlerin kurumları içerisine yerleşerek dünyevi bir yaşama yönelir: yurttaşları, kurtuluşları başka bir dünyada sağlanacak insanlar olarak değil, varlıkları tamamen bu dünyada olan insanlar olarak görmeyi amaçlar. Din, mezhepçi akımları ve marjinalleri kendi alanı dışına atar, bu atılanları ise felsefe sahiplenir.
(Tanıtım Bülteninden)