Diyar-ı Aşk – İlahı Ulak Şems-i Tebriz

Diyar-ı Aşk – İlahı Ulak Şems-i Tebriz
Yazar : Melahat Kıyak Ürkmez
Yayınevi : Nüve Kültür Merkezi
Kategori : DİN-MİTOLOJİ
ISBN : 9786054336234
Sayfa : 296
Fiyatı : 17TL
Sarissa Fiyatı : 14TL

“Melâhat Ürkmez Hanımefendi Şems-i Tebrizî ve Mevlâna ile ilgili yazdığı bu romanında bazı yanlı bilim adamlarının düştüğü hataya düşmemiş ve olaylara objektif olarak yaklaşmaya çalışmıştır.”
Dr. Nuri ŞİMŞEKLER
Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

“Yapıtta esen Derrida rüzgârı, eseri benzersiz kılan bir ufku müjdelemektedir. Bu kitaptaki didaktik öğeler o kadar spontan ki, kitabın bütününü kapsayan o lirik coşkuyu öldürmek ya da gölgelemek şöyle dursun tam tersine çok farklı bir damardan gelerek besliyor. Yazar bunu ustaca kullanmış. İmgeler son derece canlı. Modernitenin ve postmodernitenin tam da aradığı imgeler… Metaforları titizlik, dikkat ve dozunda kullanmış. Romanda metinden birdenbire elini nasıl çekeceğini ya da yapıtın önünden yürümeyeceği anları iyi hesap etmiş. Tam da burada, Metne, bizzat Şems ve Mevlâna doğrudan giriyorlar. Karşımızda bütün heybetiyle Şems var. Bundan sonra yazar kalemi tekrar eline aldığında Mevlâna’nın bıraktığı heybet yazarın elinde dehşet bir üsluba dönüşüyor.”
Ali Uğur GÜNDEM